KS SEMP Warszawa

Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy

SEMP PRO

Program SEMP PRO to cykl zajęć wykraczających poza regularne treningi wszystkich roczników Akademii. Ich charakter i intensywność jest dobrana indywidualne do możliwości i potrzeb uczestniczących w nim piłkarzy.

Stawiamy przy tym na:

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy

Dane kontaktowe:
Telefon: 509 099 123
Email: semp@semp.com.pl

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy