Nowy Zarząd KS SEMP Warszawa

NOWE WŁADZE KS SEMP Warszawa
W dniu 15.09 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Edukacji Młodych Piłkarzy Warszawa Ursynów, podczas którego dokonano podsumowania minionej kadencji Zarządu, omówiono aktualną sytuację sportową i finansową Klubu. Uczestnicy Walnego Zebrania dokonali również wyboru nowych władz na dwuletnią kadencję – 2023-2025, powołując 4-osobowy Zarząd w składzie:
Marek Makuch – prezes,
Andrzej Dzięgielewski – wiceprezes ds. finansowych,
Krzysztof Lizińczyk – wiceprezes ds. sportowych,
Michał Madeński – wiceprezes ds. infrastrukturalnych.
Jako główne cele nowy Zarząd wyznaczył: stabilizację finansową Klubu, poprawienie komunikacji z rodzicami, utrzymanie i podniesienie poziomu sportowego, budowę sieci partnerskiej oraz poszerzenie oferty dla zawodników.
Zarząd podjął również decyzję o społecznym charakterze swojej pracy w bieżącej kadencji.
Ponadto powołano Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, a także Komisję Statutową, której celem będzie opracowanie propozycji do nowego statutu Stowarzyszenia.

Udostępnij wpis

Podobne posty

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy

Dane kontaktowe:
Telefon: 509 099 123
Email: semp@semp.com.pl

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy