SEMP KIDS PRZEDSZKOLA

Przedszkola Piłkarski SEMP to zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia. Nasi wyselekcjonowani trenerzy prowadzą zajęcia bezpośrednio w budynku przedszkola lub na pobliskim terenie rekreacyjnym w terminach niekolidujących z zajęciami dydaktycznymi. Najchętniej w czasie wolnym lub tzw. świetlicy po zakończeniu nauki. Zależy nam na ścisłej współpracy z kadrą nauczycielską i zarządzającą placówką oświatową. 

Celem zajęć jest: 

Szczegółowe informacje pod adresem m.auguscinski@semp.com.pl

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy

Dane kontaktowe:
Telefon: 509 099 123
Email: semp@semp.com.pl

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy