KS SEMP Warszawa

Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy

Regulamin turnieju rocznika 2012

Regulamin Turnieju dla rocznika 2012

 1. Organizatorzy: Fundacja Rodzice dla Futbolu, SEMP Warszawa
 2. Termin : 03 – 04.12.2022

 3. Miejsce: Warszawa ul. Koncertowa 4
 4. Cel rozgrywek : Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci
 5. Uczestnictwo:

5.1. W turnieju udział mogą brać zawodnicy z rocznika 2012

5.2. Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników.

5.3. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem

5.4. Zawodnicy nie mogą zmieniać zespołów w trakcie trwania turnieju. Zapis obowiązuje w przypadku zgłoszenia przez ten sam klub więcej niż jeden zespół.

5.5. W przypadku podejrzenia naruszenia punktu 5.1 i 5.4 regulaminu przez drużynę, drużyna przeciwna może ubiegać się o walkower w stosunku bramkowym 3:0.

5.6. Drużyny mają obowiązek posiadania strojów sportowych.

5.7. Wszystkich uczestników turnieju: Trenerów, Zawodników oraz Rodziców obowiązują zasady „Fair Play”.

5.8. Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni Zawodników/Rodzice Zawodników dają organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników turnieju (relacja foto z turnieju na stronie Facebook)

 

 1. Zasady gry

6.1. Mecze odbywają się w wyznaczonym polu gry na boiskach pod balonem, czas meczu 22min
6.2. Wymiary boiska:
— 50×28 m
6.3. Bramki o wymiarach 5x2m.

6.4. Gramy w systemie 6+1 zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną w tej kategorii.

6.5. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy) lub w innym obuwiu sportowym (obowiązuje zakaz gry we wkrętach).

6.6. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać ochraniacze piłkarskie. W przypadku braku ochraniaczy, sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.

6.7. W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają stroje sportowe w tym samym kolorze, sędzia zarządza losowanie między kapitanami, o to która z drużyn zagra w znacznikach.

 1. Przepisy gry

7.1. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej.

7.2. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.

7.3. auty wykonywane z nogi

 1. Kary

Od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

 • Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty. Zespół może wprowadzić innego zawodnika, aby drużyna grała w komplecie,
 • Czerwona kartka
 1. Punktacja

9.1. Drużyna otrzymuje:

 • Za zwycięstwo – 3 punkty,
 • Za mecz nierozstrzygnięty (remis) – 1 punkt,
 • Za przegrany mecz – 0 punktów.

9.2. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

9.3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:

9.3.1. Wynik bezpośredniego spotkania,

9.3.2. Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju,

9.3.3. Większa liczba strzelonych bramek,

9.3.4. Mniejsza liczba straconych bramek,

9.3.5. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego).

9.3.6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. 3 biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

9.3.7. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego.

9.3.8. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacji i zdarzeń rozstrzyga Organizator.

 1. System rozgrywek
 2. W turnieju uczestniczy 21 zespołów podzielonych na 3 grupy, w grupach gramy systemem każdy z każdym. Po pierwszym dniu turnieju powstanie kolejno Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji.

1.1. Dokładna informacje które miejsca w grupie dają awans do podanych grup w drugim dniu będzie podana w oficjalnym terminarzu.

 1. Każdy zespół rozegra podczas turnieju minimum 200 minut.
 2. Nagrody

11.1. Puchary i medale dla drużyn z miejsc 1-3.

11.2. Medale dla zawodników drużyny z miejsc pozostałych

11.3. Nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, król strzelców oraz najlepsza 7 turnieju

 1. Postanowienie końcowe

12.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

12.2. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju, jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.

12.3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.

12.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

 

 

  

Udostępnij wpis

Podobne posty

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy

Dane kontaktowe:
Telefon: 509 099 123
Email: semp@semp.com.pl

Warszawa Ursynów

Stowarzyszenie edukacji młodych piłkarzy