fbpx
KS SEMP Warszawa Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy
KS SEMP Warszawa

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY

Kiedy: 17.06.2019 o godzinie 17:30
Gdzie: stołówka Szkoły Podstawowej nr. 303 przy ulicy Koncertowej 4

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności zgromadzenia, wybór prowadzącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
4. Złożenie sprawozdań za okres od lipca 2018 do czerwca 2019:
– Zarządu
– Komisji Rewizyjnej
– Sądu Koleżeńskiego
Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2018 oraz absolutorium dla ustępujących władz KS SEMP.
6. Przyjęcie ordynacji wyborczej.
7. Głosowanie w sprawie długości kadencji Zarządu.
8. Przedstawienie programów kandydatów na stanowisko Prezesa KS SEMP.
9. Głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu.
10. Głosowanie nad ilością członków Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
12. Głosowanie w sprawie powołania członków Sądu Koleżeńskiego.
13. Wnioski złożone do Komisji Wnioskowej – omówienie i dyskusja.
14. Zakończenie obrad.