KS SEMP Warszawa Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy
KS SEMP Warszawa

Wszyscy nowi członkowie zobowiązani są do dokonania wpłaty „wpisowego”, w wysokości jednomiesięcznej składki. Po jego wpłaceniu zawodnik otrzymuje koszulkę klubową.

Składka miesięczna za jednego uczestnika zajęć wynosi 210 zł. W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka to 280 zł.

Wpłat należy dokonywać do dziesiątego dnia każdego miesiąca w siedzibie klubu lub na konto SEMP:
Raiffeisen POLBANK 86 1750 0012 0000 0000 2263 0498

Składką członkowską nie jest obciążany miesiąc lipiec.

Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na zajęcie dzieci, których rodzice mają zaległości w opłatach względem Klubu.